PTSD i COVID-19

Mimo, że PTSD to zaburzenie z pewnością znane od zarania dziejów, po raz pierwszy  zdiagnozowano i wyodrębniono je w psychiatrii w 1980 w klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM- III).  Zgodnie z tą klasyfikacją PTSD jest zaliczane do zaburzeń lękowych rozwijających się po zadziałaniu czynnika zewnętrznego – stresora.  Do 1980 roku większość zgromadzonych badań …

PTSD i COVID-19 Read More »

Neurobiologia ambicji cz. II – Mechanizm i typy uzależnień

W tym rozdziale opiszemy dokładnie co leży u podstaw zjawiska uzależnienia. Jakie procesy prowadzą do tego, że odczuwamy nieodpartą pokusę powtarzania pewnych czynności lub przyjmowania określonych substancji oraz dokonamy podziału zachowań kompulsywnych.

Neurobiologia ambicji cz. I – Budowa i rola układu nagrody

3 najbliższe artykuły poświęcimy najbardziej prymitywnemu z układów funkcjonalnych w naszym mózgu – układowi nagrody. To dzięki niemu jesteśmy w stanie planować nasze działania – odpowiada za to, czy mamy ochotę na seks, sen czy jedzenie. Jest głównym źródłem naszej motywacji do działania – to dzięki niemu chce nam się codziennie wstawać z łóżka, realizować nasze aspiracje zawodowe oraz rodzinne a jego celem nadrzędnym jest nagroda za te działania.

Fakty i mity w żywieniu i suplementacji cz. I

Przedstawiamy wam serię artykułów “fakty I mity”. Mają one za zadanie demaskowanie dezinformacji, które są powielane w sieci (pomimo często dobrych intencji) z zakresu suplementacji oraz szeroko pojętego zdrowego trybu życia.

7 sposobów na walkę z depresją sezonową

Zima w pełni. W poniższym artykule przybliżymy nieco zagadnienie depresji sezonowej (seasonal affective disorder – sad), które często towarzyszy temu szczególnemu okresowi w roku oraz sposoby jak sobie z nim radzić.

Co dzieje się z substancją w naszym organizmie?

Mądry użytkownik nootropów wie dwie rzeczy: jakie są jego cele w stosowaniu nootropów i jak stosować te środki, aby te cele osiągnąć. Ta druga rzecz to obszar wciąż niezbyt dobrze zbadany przez wielu użytkowników nootropów. Wiedza na temat tego, jak poszczególne czynniki działają, prowadzi do opracowywania produktów łączonych. Niektóre środki mogą działać synergistycznie (razem dają lepszy efekt niż każdy z nich osobno), addytywnie (oba czynniki działają w kombinacji) lub antagonistycznie (przeciwdziałają sobie). Z tego względu zrozumienie, co właściwie dzieje się po spożyciu danego środka, jest kluczowe.

Przewodnik po SARMs – selektywnych modulatorach receptora androgenowego

W niniejszym artykule omówimy historię, mechanizmy działania, korzyści ze stosowania oraz skutki uboczne sarms, opiszemy najpopularniejszych przedstawicieli z tej grupy substancji oraz produkty do nich podobne. Po zapoznaniu się z tym tekstem powinieneś mieć znacznie lepsze pojęcie na temat sarms, aby podjąć świadomą decyzję odnośnie tego, czy ta grupa związków jest odpowiednia właśnie dla ciebie.