Neurobiologia ambicji cz. III – 100 sposobów na wsparcie układu dopaminergicznego 2/3

W tym rozdziale przeanalizujemy rośliny oraz substancje pochodzenia roślinnego modulujące układ dopaminergiczny.

W ostatniej części weźmiemy pod lupę substancje pochodzenia syntetycznego.

I. ROŚLINY I SUBSTANCJE POCHODZENIA ROŚLINNEGO

1. Forskolina

Forskolina zawarta w korzeniu pokrzywki indyjskiej (Coleus forskohlii) ma historyczne zastosowane w medycynie ajurwedyjskiej, gdzie od setek lat była stosowana w leczeniu różnych schorzeń i chorób. Naukowcy odkryli, że stymuluje ona konwersję tyrozyny do dopaminy i wzmaga uwalnianie dopaminy. Inne badania pokazują, że może ona upregulować receptory dopaminowe.

BadanieForskolina stymuluje konwersję tyrozyny do dopaminy w plasterkach i synaptosomach ze szczytu prążkowia, w synaptosomach od podwzgórza u szczura oraz w plasterkach z bydlęcej siatkówki. W synaptosomach prążkowia występuje około 80% stymulacja tworzenia się dopaminy z tyrozyny, ale nie ma ona wpływu na DOPA jako substratu, co sugeruje, że efekt jest związany z hydroksylazą tyrozyny. Stymulacja jest wysycalna z maksymalnym efektem połowicznym poniżej 1 mikromolitu forskoliny. Stymulacja forskoliny jest addytywna, a zatem niezależna od aktywacji spowodowanej przez KCl, ale nie jest związana z aktywnością dibutyrylo-cyklicznego AMP. Stymulacja syntezy dopaminy przez forskolinę może stanowić podstawę do wyjaśnienia regulacji układu cyklazy adenylanowej związanej z zakończeniami nerwów katecholaminergicznych.

FORSKOLINA DOSTĘPNA W NASZYM SKLEPIE
2. Kofeina

Zwiększa dostępność receptorową dopaminy w prążkowiu i jądrze półleżacym. Jej właściwości poprawiające wydolnośc fizyczną i psychiczną wynikają właśnie z działania układu dopaminergicznego. Utrzymuje ona wyższe stężenia dopaminy głównie w obszarach mózgu związanych z uwagą.

BadanieKofeina, najpowszechniej spożywana substancja psychoaktywna na świecie, służy do promowania bezsenności i zwiększania czujności. Podobnie jak inne leki pobudzające (stymulanty i modafinil), kofeina wzmaga sygnalizację dopaminową (DA) w mózgu, co w głównej mierze polega na antagonizowaniu receptorów A2A (A2AR). Jednak nie jest jasne, czy kofeina, w dawkach spożywanych przez ludzi, zwiększa uwalnianie DA lub czy moduluje funkcje postsynaptycznych receptorów DA poprzez interakcję z receptorami adenozyny, które je modulują. Zastosowano tomografię emisyjną pozytronową i [11C]rakloprid (radioligand DA2 / D3 wrażliwy na endogenne DA), aby ocenić, czy
kofeina zwiększa uwalnianie DA w prążkowiu u 20 zdrowych osób z grupy kontrolnej. Kofeina (300 mg p.o.) znacznie zwiększyła dostępność receptorów D2/D3 w skorupie i prążkowiu brzusznym, ale nie w ogonku ogonowym, w porównaniu z placebo. Ponadto indukowane kofeiną zwiększenie dostępności receptora D2/D3 w prążkowiu brzusznym wiązało się ze wzrostem czujności wywołanym kofeiną. Odkrycia wskazują, że w ludzkim mózgu kofeina, w dawkach typowo spożywanych, zwiększa dostępność receptorów DA D2/D3, co wskazuje, że kofeina nie zwiększa DA w prążkowiu, ponieważ zmniejszyłoby to dostępność receptora D2/D3. Związek pomiędzy wzrostem dostępności receptora D2/D3 w prążkowiu brzusznym a czujnością sugeruje, że kofeina może zwiększać pobudzenie, po części, poprzez regulację w górę receptorów D2/D3.

KOFEINA DOSTĘPNA W NASZYM SKLEPIE
3. Teakryna

Teakryna jest naturalnym związkiem, który może zwiększać energię, koncentrację uwagi, klarowność umysłu oraz poprawić motywację i nastrój. Jest to mała cząsteczka alkaloidu występująca w niektórych owocach i roślinach. Najczęściej występuje w chińskiej herbacie znanej jako kucha. Strukturalnie podobna jest do kofeiny i uważana jest za nową alternatywę dla niej,ponieważ aktywuje podobne szlaki w mózgu. Naukowcy odkryli, że działa ona poprzez układ dopaminowy zapewniając efekt stymulujący.
Aktywuje receptory dopaminy, przez co zwiększa motywację i zdolność czuwania.

BadanieZwiązki purynowe, takie jak kofeina, mają wiele właściwości promujących zdrowie i okazały się korzystne w leczeniu wielu różnych stanów. Teakryna, alkaloid purynowy strukturalnie podobny do kofeiny obficie występujący w Camellia kucha, stał się ostatnio przedmiotem zainteresowania jako potencjalny związek terapeutyczny. W niniejszym badaniu, teakryna została przetestowana przy użyciu modelu behawioralnego gryzoni w celu zbadania wpływu na aktywność lokomotoryczną. Szczurom Long Evans wstrzyknięto teakrynę (24 lub 48 mg/kg, i.p.) i zmierzono poziomy aktywności. Wyniki pokazały, że najwyższa dawka teakryny (48 mg/kg, i.p.) znacznie zwiększała aktywność lokomotoryczną w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi, a aktywność pozostawała podwyższona przez cały czas trwania sesji. Aby przetestować zaangażowanie receptorów adenozyny pod wpływem działania motorycznego aktywacji teakryny, szczurom podawano agonistę adenozyny A₁, N-cyklopentyladenozynę (CPA, 0,1 mg/kg, ip) i agonistę receptora A2 (2A) 2-p-(2-karboksyetylo)fenetyloamino-5′-N-etylokarboksyamidoadenozyna (CGS-21680; 0,2 mg/kg, ip). Wstępne podawanie teakryny znacząco osłabiło depresję motoryczną indukowaną przez agonistów receptora adenozyny, co wskazuje, że prawdopodobnie teakryna działa jako antagonista receptora adenozyny. Następnie zbadano rolę antagonisty receptora DA D₁ i D₂ na hiperlokomocję wywołaną przez teakrynę. Obaj antagoniści, D₁R SCH23390 (0,1 lub 0,05 mg/kg, dootrzewnowo) i D₂R- etykloprid (0,1 mg/kg, i.p.), znacząco zmniejszył stymulowaną przez teakrynę aktywność wskazując, że ta odpowiedź behawioralna, przynajmniej częściowo, jest mediowana przez receptory DA. W celu zbadania regionu mózgu, w którym może działać teakryna, podawano ją (10 lub 20 μg) dwustronnie do jądra półleżącego (NAc). Teakryna zwiększała poziomy aktywności w sposób zależny od dawki, co implikuje rolę NAc w modulowaniu wpływu teakryny na ruch lokomocyjny. Ponadto, teakryna nie wywoływała nadwrażliwości lub tolerancji narządu ruchu po długotrwałej ekspozycji. Podsumowując, odkrycia te pokazują, że teakryna znacznie zwiększa aktywność; efekt, w którym pośredniczą zarówno układy adenozynergiczne, jak i dopaminergiczne.

TEAKRYNA DOSTĘPNA W NASZYM SKLEPIE
4. L-teanina

Jeden z głównych składników zielonej herbaty przekracza barierę krew-mózg i zwieksza poziomy dopaminy w badaniach na zwierzętach.

Badanie: Teanina, r-glutamyloetyloamid, jest jednym z głównych składników w japońskiej zielonej herbacie. Zbadano wpływ teaniny na aminokwasy i monoaminy mózgu oraz na uwalnianie dopaminy (DA) w prążkowiu. Oznaczenie aminokwasów w mózgu po dożołądkowym podaniu teaniny wykazało, że teaninę wprowadzono do mózgu przez barierę krew-mózg za pośrednictwem układu transportowego preferującego leucynę. Stężenie noradrenaliny, kwasu 3,4-dihydroksyfenylooctowego (DOPAC) i kwasu 5-hydroksyindolooctowego (5HIAA) w obszarach mózgu nie zależało od podawania teaniny, z wyjątkiem prążkowia. Podawanie teaniny powodowało znaczny wzrost stężenia serotoniny i/lub DA w mózgu, szczególnie w prążkowiu, podwzgórzu i hipokampie. Bezpośrednie podawanie teaniny do prążkowia mózgu przez mikroiniekcję spowodowało znaczny wzrost uwalniania DA w sposób zależny od dawki. Mikrodializa mózgu z wolnym od wapnia buforem Ringera osłabiała wywołane teaniną uwalnianie DA. Wstępne traktowanie za pomocą bufora Ringera zawierającego antagonistę receptora glutaminianu innego niż NMDA (N-metylo-D-asparaginianu), MK-801, przez 1 godzinę nie zmieniło istotnego wzrostu uwalniania DA wywołanego przez teaninę. Jednakże w przypadku wstępnego traktowania AP-5, kwas (+/-) -2-amino-5-fosfonopentanowy; antagonistą receptora glutaminianu NMDA, wywołane teaniną uwalnianie DA z prążkowia było znacząco hamowane. Te wyniki sugerują, że teanina może wpływać na metabolizm i/lub uwalnianie niektórych neurotransmiterów w mózgu, takich jak DA.

L-TEANINA DOSTĘPNA W NASZYM SKLEPIE
5. Hordenina

Podobnie jak dopamina, hordenina stymuluje receptor D2 dopaminy, jednak wykorzystuje inną ścieżkę sygnałową. W przeciwieństwie do dopaminy hordenina aktywuje receptor wyłącznie poprzez białka G, potencjalnie prowadząc do bardziej długotrwałego wpływu na centrum nagrody w mózgu. Stanowi substrat dla enzymu monoaminooksydazy MAO B, co prowadzi do tymczasowego zablokowania tego enzymu. W rezultacie umożliwia to innym substancjom takim jak np. fenyloetyloamina (PEA) ominięcie rozłożenia przez ten enzym. Hordenina może stanowić ciekawą alternatywę dla inhibitorów MAO B, pomimo że mechanizm działania jest pośredni.

6. Kurkumina

Zwiększa stężenie dopaminy w mózgu, hamując rozkład mediowany monoaminoksydazą.

BadanieCurcuma longa jest głównym składnikiem Xiaoyao-san, tradycyjnej chińskiej formuły leczniczej, która jest skutecznie stosowana w leczeniu chorób związanych z depresją w Chinach. Nie ma dostępnych informacji na temat działania przeciwdepresyjnego kurkuminy, aktywnego składnika kurkuma longa. W niniejszym badaniu analizowano wpływ kurkuminy na zachowania podobne do depresji u myszy, stosując dwa modele zwierzęce depresji. Wyniki pokazały, że leczenie kurkuminą w dawce 5 i 10 mg / kg (p.o.) znacznie zmniejszyło czas trwania unieruchomienia zarówno w badaniach na zawieszonym ogonie, jak i wymuszonym pływaniu. Te dawki, które wpłynęły na odpowiedź nieruchliwą, nie wpłynęły na aktywność lokomotoryczną. Ponadto testy neurochemiczne wykazały, że kurkumina wytworzyła wyraźny wzrost poziomu serotoniny i noradrenaliny przy 10 mg / kg zarówno w korze czołowej, jak i hipokampie. Poziomy dopaminy były również zwiększone w korze czołowej i prążkowiu. Ponadto stwierdzono, że kurkumina hamuje aktywność monoaminooksydazy w mózgu myszy. Odkrycia te sugerują, że przeciwdepresyjne działanie kurkuminy może obejmować centralne systemy monoaminergicznego neuroprzekaźnika.

KURKUMINA W PŁYNIE DOSTĘPNA W NASZYM SKLEPIE

7. Nikotyna

Zwiększa uwalnianie dopaminy w prążkowiu, VTA, jądrze migdałowatym, jądrze półleżącym i korze przedczołowej.

BadanieNikotyna jest głównym składnikiem psychoaktywnym tytoniu, który jest odpowiedzialny za uzależnienie palaczy. Grelina i nikotyna aktywują mezolimbikokortykalne szlaki dopaminergiczne przez odpowiednie receptory pobudzające wydzielanie hormonu wzrostu (GHS-R1A) i nikotynowe receptory acetylocholinowe (nAchR), co powoduje uwolnienie dopaminy w jądrze półleżącym, jądrze migdałowatym i korze przedczołowej. W niniejszym badaniu przeprowadzono superfuzję in vitro szczurzych wycinków amygdali w celu zbadania bezpośredniego działania nikotyny na uwalnianie amygdalarnej dopaminy. Nikotyna znacząco zwiększyła uwalnianie dopaminy ze szczurzego ciała migdałowatego. Efekt ten był antagonizowany przez mekamylaminę, ale nie przez GHRP-6. Równoczesne podawanie ghreliny i nikotyny powodowało podobny wzrost uwalniania dopaminy amygdalarnej. Ten efekt stymulujący został częściowo odwrócony zarówno przez GHRP-6 i mekamylaminę. Niniejsze wyniki pokazują, że zarówno grelina, jak i nikotyna stymulują bezpośrednio uwalnianie dopaminy w ciele migdałowatym, ważnym docelowym obszarze dopaminergicznym szlaku mezolimbikokortykalnym.

8. Huperzyna A

Jest substancją, która zwiększa poziom acetylocholiny, ale zwiększa również poziomy dopaminy o 129% powyżej poziomu wyjściowego u szczurów (w korze).

Substancja ta może pomóc również w leczeniu z uzależnień.

BadanieL-Huperzine-A (Hup-A), naturalny inhibitor cholinesterazy (ChEI) pochodzący z chińskiego zioła Huperzia serrata, podawano układowo (i.p.) lub lokalnie przez sondę do mikrodializy do kory szczurzej. Ogólnoustrojowy Hup-A znacząco zwiększał poziomy acetylocholiny (ACh) powyżej linii podstawowej w dawkach 0,1, 0,3 i 0,5 mg/kg; wzrosty wyniosły odpowiednio 54%, 129% i 220%. Poziom noradrenaliny (NE) i dopaminy (DA) również wzrósł o 121% i 129% powyżej wartości wyjściowej o 0,3 mg / kg, a 143% i 153% o 0,5 mg / kg. Hamowanie szczytowej cholinoesterazy (CHE) wynosiło 23% po 60 minutach przy dawce 0,3 mg / kg. Huperzina-A, perfundowana przez sondę do mikrodializy, dała maksymalny wzrost poziomów ACh 3090% i 7790% przy stężeniach 5 i 50 mikroM. Wzrost ACh obserwowany w obu stężeniach trwał co najmniej 6 godzin. Przy dawce 5-mikroM wartości NE i DA wzrosły o 214% i 386%; przy dawce 50-mikroM wartości NE i DA wzrosły o 216% i 1141%. Nie było zmian poziomów 5-HT. wyniki pokazują, że Hup-A jest silnym inhibitorem ChE, który przenika do mózgu i powoduje zależny od dawki wzrost ACh, NE i DA w korze szczura. Efekt ten obserwuje się zarówno w przypadku podawania ogólnoustrojowego, jak i miejscowego, co sugeruje korowe, jak również podkorowe działanie substancji.

HUPERZYNA W PŁYNIE DOSTĘPNA W NASZYM SKLEPIE
9. Resweratrol

Może zwiększać poziomy dopaminy w mózgu zwierząt (kora czołowa, prążkowie). Podawanie resweratrolu u starych szczurów zwiększyło poziom dopaminy o 53% (prążkowie).

BadanieResweratrol jest polifenolem wykazującym działanie przeciwutleniające i neuroprotekcyjne w chorobach neurodegeneracyjnych. Jednak właściwości neuroprotekcyjne podczas normalnego starzenia nie zostały jednoznacznie wykazane. Przeanalizowano in vivo skutki długotrwałego podawania resweratrolu (20 mg / kg mc./dobę przez 4 tygodnie) u starych samców szczurów (Wistar, 20 miesięcy), na hydroksylazę tryptofanu (TPH) i aktywności hydroksylazy tyrozynowej (TH), które pośredniczą w monoaminergicznym ośrodkowym układzie nerwowym, syntezę neurotransmiterów, a także, na podstawie badania pamięci roboczej zależnej od hipokampa (labirynt radialny). Wyniki wskazują na związany z wiekiem spadek parametrów neurochemicznych, które zostały odwrócone przez podanie resweratrolu. Podawanie resweratrolu wzmacnia poziom serotoniny (5-HT) w szyszynce, hipokampie i prążkowiu oraz noradrenaliny (NA) w hipokampie, a także dopaminy (DA) w prążkowiu. Zmiany te były w dużej mierze spowodowane zwiększoną aktywnością TPH-1 (463% w szyszynce), TPH-2 (70-51% w hipokampie i prążkowiu) i TH (150-36% w hipokampie i prążkowiu). Dodatkowo obserwowane efekty hipokampa korelują z wywoływanym przez resweratrol działaniem wzmacniającym na pamięć roboczą (labirynt radialny). Podsumowując, badanie to sugeruje podawanie resweratrolu jako leczenie przywracające upośledzone funkcje poznawcze występujące podczas normalnego procesu starzenia, zapobiegając spadkowi neurotransmisji 5-HT, DA i NA.

RESWERATROL W PROSZKU DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
10. Oxyresweratrol

Będący skladnikiem morwy oxyresweratrol wydaje się mięć więcej właściwości neuroregeneracyjnych niż jego bliski kuzyn resweratrol.

BadanieOxyresveratrol (OXY) to polihydroksylowany stilben występujący w morwach. Coraz więcej dowodów wskazuje na działanie neuroprotekcyjne przeciwko chorobie Alzheimera i udarowi. Jednak niewiele wiadomo o jego działaniu neuroprotekcyjnym w chorobie Parkinsona (PD). Ze względu na jego aktywność przeciwutleniającą, przenikalność bariery krew-mózg i rozpuszczalność w wodzie, postawiono hipotezę, że OXY może wywierać działanie neuroprotekcyjne na neurotoksyczność 6-hydroksydopaminy (6-OHDA) przy parkinsonizmie. Komórki Neuroblastoma SH-SY5Y od dawna są wykorzystywane jako neurony dopaminergiczne w badaniach nad PD. Stwierdziliśmy, że zarówno wstępne traktowanie, jak i post-leczenie OXY na komórkach SH-SY5Y znacząco zmniejszało uwalnianie dehydrogenazy mleczanowej, aktywność kaspazy-3 i wytwarzanie wewnątrzkomórkowych reaktywnych form tlenu wywołanych przez 6-OHDA. W porównaniu do resweratrolu, OXY wykazywał szerszy efektywny zakres dawkowania. Udowodniono, że OXY może penetrować błonę komórkową poprzez analizę ekstraktów komórkowych metodą HPLC. Wyniki te sugerują, że OXY może działać jako wewnątrzkomórkowy przeciwutleniacz w celu zmniejszenia stresu oksydacyjnego wywołanego przez 6-OHDA. Analiza Western blot wykazała, że ??OXY znacząco osłabiał indukowaną przez 6-OHDA fosforylację JNK i c-Jun. Co więcej, udowodniono, że OXY podwyższa poziomy podstawowe SIRT1, które mogą ujawniać nowe ścieżki odpowiadające za neuroprotekcyjne działanie OXY.
Podsumowując, wyniki sugerują, że OXY, dietetyczny związek fenolowy, jest potencjalnym kandydatem żywieniowym do ochrony przed neurodegeneracją w ChP.

11. Karwakrol

Obecny w olejku wielu roślin, w tym oregano i olejkach tymiankowych, działa jako środek przeciwdepresyjny aktywując układ dopaminowy u myszy.

W niskich stężeniach (czyli w oregano i suplementach), karwakrol zwiększa poziom dopaminy. Jednak w wysokich stężeniach może obniżać jej poziom. 

BadanieKarwakrol (5-izopropylo-2-metylofenol) jest monoterpenowym fenolem występującym w olejku wielu roślin. Jest głównym składnikiem istotnej frakcji oleju z oregano i tymianku. W tym badaniu zbadano działanie karwakrolu w dwóch modelach behawioralnych, wymuszonym pływaniu i testach zawieszonego ogona u myszy, w celu zbadania możliwego działania przeciwdepresyjnego tej substancji. Dodatkowo oceniono również mechanizmy związane z działaniem przeciwdepresyjnym karwakrolu u myszy. Karwakrol (cvc) podawano doustnie w pojedynczych dawkach 12,5, 25 i 50 mg / kg. Ostre leczenie cvc zmniejszyło czas bezruchu w testach wymuszonego pływania i zawieszonego ogona bez towarzyszących zmian w chodzeniu w teście otwartego pola. Przeciwwstrząsowe działanie karwakrolu (25 mg / kg) nie zapobiegało traktowaniu myszy p-chlorofenyloalaniną, prazosyną i johimbiną. Z drugiej strony, wstępne traktowanie myszy SCH23390 lub sulpirydem całkowicie blokowało przeciwdepresyjne działanie karwakrolu (25 mg / kg) w teście wymuszonego pływania. Wyniki te pokazują, że karwakrol wykazuje działanie przeciwdepresyjne w testach wymuszonego pływania i zawieszonego ogona; efekt ten wydaje się zależeć od jego interakcji z układem dopaminergicznym, ale nie z układami serotonergicznymi i noradrenergicznymi.

12. Ekstrakt z dziurawca

Inhibitor wychwytu zwrotnego monoamin o szerokim spektrum działania z wysoką preferencją dla noradrenaliny i dopaminy. Prawdopodobnie jeden z najbardziej znanych i najsilniejszych suplementów dopaminergicznych pochodzenia roślinnego.

BadanieKlasyczne, syntetyczne leki przeciwdepresyjne, a także ekstrakt z dziurawca zwyczajnego bezpośrednio hamują wychwyt zwrotny noradrenaliny (NE) lub/i serotoniny (5-HT) do presynaptycznych aksonów. Przy podawaniu przewlekłym indukują one adaptacyjne zmiany w wielu receptorach przekaźników nerwowych w błonach synaptycznych. W doświadczeniu badano działanie ekstraktu o niskiej zawartości hiperforyny na specyficzny wychwyt dopaminy (DA) w odcinkach prążkowia w mózgu szczurów i porównano z wpływem na wychwyt zwrotny NE i 5-HT. Specyficzny wychwyt DA był hamowany zależnie od dawki. W przeciwieństwie do wyników dotychczas opublikowanych preparatów synaptosomalnych ekstrakt wykazuje różne siły hamujące dla odpowiednich transporterów. Siła hamowania wychwytu NA,DA i 5-HT wynosiła odpowiednio 30, 7 i 1.
Wyniki wskazują, że wyciąg z dziurawca zakłóca na 3 sposoby indywidualne pobieranie odpowiednich neuroprzekaźników, która uważa się za przyczynowe w depresji. Dodatkowo silna inhibicja wychwytu zwrotnego DA może być przydatna podczas terapii uzależnień.

EKSTRAKT Z DZIURAWCA DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
13. Ekstrakt z Magnolii officinalis

Wykazano, że działa jako inhibitor wychwytu zwrotnego dopaminy jak również antagonista D5 zapobiegając wywołanym przez 6-OHDA uszkodzeniom układu dopaminergicznego.

BadanieInterakcje były badane za pomocą receptora adenozyny A1, transportera dopaminy i receptora D5 dopaminy (aktywność antagonistyczna), receptorów serotoninowych (aktywność antagonistyczna 5-HT1b i 5HT-6 oraz receptor benzodiazepinowy GABA w stężeniu 100 mikrogramów/ml lub niższym. ME miało powinowactwo do adenozyny A1 (K(i) of 9.2+/-1.1 microg/ml) i wzmacniało prąd aktywowany jonami chlorkowymi na podjednostkach receptora benzodiazepinowego (maksymalny efekt przy 50 mikrogramach/ml). Ekstrakt miałznikomy wpływ antagonistyczny wobec 5-HT6 oraz 5-HT1b.

EKSTRAKT Z MAGNOLII DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
14. Bacopa monnieri

Zdaje się skutecznie regulować układ dopaminergiczny utrzymując odpowiednią ilość neuroprzekaźników oraz receptorów gdy normalnie ulegają spadkowi (wskutek przewlekłego stresu oraz neurotoksyczności indukowanej przez 6-OHDA) oraz zapobiegając dopaminowym zmianom w prążkowiu i łagodząc te wynikające z uzależnień.

BadanieHipoglikemia noworodków inicjuje szereg zdarzeń prowadzących do śmierci neuronów, nawet jeśli zapasy glukozy i glikogenu powracają do normy. Zaburzenia czynności dopaminergicznej kory wpływają na pamięć i funkcje poznawcze. Do leczenia hipoglikemii noworodków podawano ekstrakt Bacopa monnieri standaryzowany na bakozydy. Badano zmiany w funkcjach dopaminergicznych, monitorując podtypy receptorów dopaminy D1 i D2. Badania wiązania receptora wykazały znaczny spadek (p <0,001) liczby receptorów D1 dopaminy w stanie hipoglikemii, co sugeruje dysfunkcję poznawczą. Zawartość cAMP była istotnie (p <0,001) zmniejszona u szczurów noworodków z hipoglikemią, co wskazuje na zmniejszenie sygnalizacji komórkowej receptorów D1 dopaminy. Jest to związane z deficytami w uczeniu się przestrzennym i pamięci. Hipoglikemiczne nowonarodzone szczury leczone samym ekstraktem Bacopy miały złagodzoną nierównowagę dopaminergiczną i cAMP tak skutecznie, jak terapia glukozą. Wyniki sugerują, że w eksperymentalnym modelu hipoglikemii noworodków ekstrakt Bacopa poprawiał zmiany w ekspresji receptora D1, D2, sygnalizację cAMP oraz śmierć komórki wynikającą ze stresu oksydacyjnego.

EKSTRAKT Z BACOPY DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
15. Ginkgo biloba

Inhibitor MAO-B, który wydaje się preferencyjnie zwiększać poziom dopaminy i noradrenaliny w stosunku do innych monoamin.

BadaniePojedyncza doustna dawka ekstraktu z Ginkgo biloba (100 mg.kg (-1)) nie miała wpływu na poziomy monoamin. Jednak po podawaniu przewlekłym (100 mg.kg (-1) / 14 dni / raz na dobę) ta sama dawka znacząco zwiększała pozakomórkowe poziomy dopaminy i noradrenaliny, podczas gdy poziomy 5-HT pozostawały nienaruszone. Przewlekłe dawkowanie wykazało zależne od dawki zwiększenie poziomu dopaminy w kieszonce przedniej i, w mniejszym stopniu, w prążkowiu. Na pozakomórkowe poziomy HVA i DOPAC nie miały wpływu ani ostre ani wielokrotne dawki. Dawkowanie głównymi składnikami ekstraktu ujawniło, że wzrost poziomu dopaminy był głównie spowodowany frakcjami glikozydów flawonolowych i ginkgolidowych, podczas gdy podawanie bilobalidu było bezskuteczne. Wyniki pokazują, że przewlekłe, ale nie ostre podawanie ekstraktu z Ginkgo biloba zwiększa transmisję dopaminergiczną w PFC. To odkrycie może być jednym z mechanizmów leżących u podstaw doniesień o wpływie G. biloba na poprawę funkcji poznawczych.

EKSTRAKT Z GINGKO DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
16. Babchi (Psoralea corylifolia)

Nasiona działają jako podwójny inhibitor MAO (preferencja dla MAO-B) i inhibitor wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny. Potencjalnie bardzo silna synergia między hamowaniem MAO-B i DAT. Cała roślina też może być skuteczna.

BadanieStwierdzono, że wyciąg z eteru naftowego (FP) z Fructus Psoraleae, tj. nasiona Psoralea corylifolia L. (Leguminosae) silnie hamuje wychwyt dopaminy (DA) przez komórki heterogeniczne ekspresjonowane transporterem dopaminy (DAT) (komórki D8) i wychwyt noradrenaliny ( NE) wychwytując komórki heterogennie ekspresjonowane transporterem noradrenaliny (NET), które jednak nie miały wpływu na heterogenne komórki ekspresjonowane transporterem kwasu gamma-aminomasłowego i komórki heterogennie ekspresjonowane transporterem serotoniny w stężeniu do 100 mikrogramów / ml. Te działania hamujące zostały również potwierdzone przez eksperymenty na
linii komórkowej SK-N-SH i synaptosomach z mózgów szczurów. Ponadto, FP wykazał znacząco łagodzący wpływ na uszkodzenie komórek D8 wywołane 1-metylo-4-pirydyną. Tymczasem FP zależnie od dawki zmniejszał wiązanie znakowanego trytem analogu kokainy (-) – 2-beta-karbometoksy-3-beta (4-fluorofenylo) tropanu do DAT komórek D8, co sugeruje, że FP może hamować aktywność DAT w taki sam sposób, jak kokaina. FP jest proponowany jako rodzaj DAT i inhibitora NET i może być zaangażowany w proces regulacji systemu DA i NE, a jego nieznane związki bioaktywne mogą zostać opracowane w nowych lekach na zaburzenia, takie jak choroba Parkinsona, depresja, ADHD lub
uzależnienie od kokainy.

EKSTRAKT Z BABCHI DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
17. Catuaba

Działa jako inhibitor wychwytu zwrotnego dopaminy, jak również sprzyja uwalnianiu dopaminy. Wykazano, że zapobiega on indukowanej rotenonem apoptozie neuronów dopaminowych. Hamuje wychwyt zwrotny dopaminy bardziej selektywnie niż dziurawiec.

BadanieOstre podawanie doustne ekstraktu T. catigua wywoływało efekty przeciwdepresyjne w modelu przymusowego pływania u myszy i szczurów. Działania przeciwimmobilizacyjne ekstraktu T. catigua u myszy zostały znacznie odwrócone przez haloperidol oraz chloropromazynę, ale nie przez pimozyd, ketanserin, spiroksataminę lub p-chlorofenyloalaninę. In vitro, ekstrakt z T. catigua w sposób zależny od stężenia hamował wychwyt i zwiększał uwalnianie serotoniny, a zwłaszcza dopaminy, z preparatów synaptosomalnych mózgu szczura.Niniejsze badanie dostarcza przekonujących dowodów na zależne od dopaminy działanie przeciwdepresyjne składnika (ów) czynnego (-ych) obecnego w wodno-alkoholowym ekstrakcie T. catigua u myszy i szczurów, gdzie zastosowano strategie in vivo i in vitro. Dlatego też standaryzowany ekstrakt T. catigua lub jego oczyszczone składniki mogą być potencjalnie interesujące w leczeniu zaburzeń depresyjnych.

EKSTRAKT Z CATUABA DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
18. Rhodiola rosea

Rhodiola, znana również jako złoty korzeń lub korzeń arktyczny, jest ziołem tradycyjnym w medynynie chińskiej i skandynawskiej. Jest to jeden z najpopularniejszych adaptogenów używanych do zwiększania wytrzymałości fizycznej i umysłowej. Naukowcy odkryli, że Rhodiola stymuluje receptory dopaminy i hamuje enzymy, które rozkładają dopaminę w mózguZwiększa również ilość prekursorów dopaminy, które mogą przejść przez barierę krew-mózg.

EKSTRAKT Z RHODIOLA ROSEA DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
19. Żeń-szeń

Składniki żeń-szenia mogą zwiększać poziom dopaminy w mózgu i mieć korzystny wpływ na uwagę, przetwarzanie poznawcze, funkcję czuciowo-ruchową i czas reakcji słuchowej u zdrowych osób. Jednak żeń-szeń może również hamować uwalnianie dopaminy w odpowiedzi na inne środki pobudzające, takie jak np. nikotyna.

EKSTRAKT Z ŻEŃ-SZENIA W PROSZKU DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
20. Chinese Skullcap (Scutellaria baicalensis)

Kolejny inhibitor wychwytu zwrotnego dopaminy. Wykazano także, że zapobiega indukowanej żelazem neurodegredacji układu dopaminergicznego.

BadanieW badaniach wykazano, że antagonista receptora ?-aminobutrylowego-A (GABA-A), oroxylina A występująca w składzie Scutellaria baicalensis, ma działanie pobudzające, a także hamuje zachowania charakterystyczne dla ADHD (nadpobudliwość, impulsywność i nieuwaga) w modelu szczura z nadciśnieniem samoistnym (spontaneously hypertensive rat – SHR) z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Postawiono hipotezę, że działanie oroksyliny A było wywierane przez receptor GABA-A, biorąc pod uwagę ważną rolę układu GABAergicznego w ADHD. Jednak możliwe jest, że oprócz układu GABAergicznego, oroksylina A może wpływać na inne układy, szczególnie te związane z ADHD (na przykład dopaminergiczny itp.). Aby przetestować tę hipotezę, oceniano wpływ agonisty GABA lub antagonisty dopaminy (DA) w indukowanym oroxyliną A łagodzeniu zachowań podobnych do ADHD w SHR. W SHR odnotowano nieuwagę i impulsywność mierzoną odpowiednio za pomocą labiryntu Y oraz elektrowstrząsów. Oroxylin A znacznie osłabił te zachowania, ponadto jego wpływ na impulsywność w SHR był osłabiony przez haloperidol – antagonistę DA, ale nie przez baikaleinę – agonistę receptora GABA-A. Badania in vitro wykazały, że wychwyt oroxyliny A hamował pobór DA podobny do metylofenidatu – blokera transporterów dopaminy, ale nie wpływał na wychwyt noradrenaliny, w przeciwieństwie do atomoksetyny, selektywnego inhibitora wychwytu zwrotnego NE. Obecne odkrycia sugerują, że oroxylina A poprawia zachowania podobne do ADHD w SHR poprzez wzmocnienie neurotransmisji DA, a nie modulację szlaku GABA, jak wcześniej sądzono. Co istotne, niniejsze badanie wskazuje na potencjalną wartość terapeutyczną oroxyliny A w leczeniu ADHD.

EKSTRAKT Z BAICAL SKULLCAP DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
21. Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum)

Działa naprawczo na układ dopaminergiczny przy przewlekłym stresie i neurotoksyczności indukowanej 6-OHDA. Jego unikalne działanie polega na zdolności do regeneracji a nie tylko do zapobiegania degeneracji.

BadaniePodawanie 6-hydroksydopaminy przez 28 dni (8 mikrogramów / 2 mikroL) zmniejszyło liczbę (TH)-immunopozytywnych neuronów hydroksylazy tyrozynowej do 40,2% w istocie czarnej w porównaniu z nienaruszoną stroną kontralateralną. Poziom dopaminy, kwasu 3,4-dihydroksyfenylooctowego, kwasu homowanilinowego i norepinefryny został zredukowany do 19,1%, 52,3%, 47,1% i 67,4% w prążkowiu szczurów z uszkodzeniem 6-hydroksydopaminą w porównaniu do grupy kontrolnej. Doustne podawanie ziołowych wyciągów etanolowych z Gynostemma pentaphyllum (GP-EX) (10 mg / kg i 30 mg / kg), począwszy od dnia 3 po zmianie przez 28 dni, znacznie zahamowało redukcję neuronów TH-immunopozytywnych indukowanych przez 6-hydroksydopaminę u szczura od 40,2% do 67,4% i 75,8% w istocie czarnej mózgu szczura. Podawanie GP-EX (10 i 30 mg / kg) również wpłynęło na podniesienie poziomów dopaminy, kwasu 3,4-dihydroksyfenylooctowego, kwasu homowanilinowego i noradrenaliny w prążkowiu do 64,1% i 65,0%, 77,9% i 89,7%, 82,6% i 90,2% oraz 88,1% i 89,2% względem grupy kontrolnej. GP-EX w podanych dawkach nie powodował żadnych objawów toksyczności, takich jak utrata masy ciała, biegunka i wymioty u szczurów w trakcie 28-dniowego okresu leczenia. Cztery pochodne genozamidowe – gynosaponina TN-1, gynosaponina TN-2, gypenoside XLV oraz gypenoside LXXIV zostały wyizolowane z GP-EX.Wyniki te sugerują, że GP-EX może być pomocny w terapii choroby Parkinsona.

EKSTRAKT Z JIAOGULAN DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
22. Jatamansi (Nardostachys jatamansi)

Inhibitor MAO-B, który wydaje się preferencyjnie zwiększać poziom 5HT i GABA bardziej niż dopaminy i adrenaliny. Zapobiega również neurodegeneracji układu dopaminergicznego indukowanej przez 6-OHDA.

BadanieWpływ ostrego i podchronicznego podawania wyciągu alkoholowego z korzeni Nardostachys jatamansi na norepinefrynę (NE), dopaminę (DA), serotoninę (5-HT), kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA), gamma kwas aminomasłowy (GABA) i taurynę zostały przebadane na samcach szczurów albino Wistar. Ostre doustne podanie ekstraktu nie zmieniło poziomu NE i DA, ale spowodowało znaczny wzrost poziomu 5-HT i 5-HIAA. Znaczący wzrost poziomu GABA i tauryny zaobserwowano w grupach leczonych lekiem w porównaniu do kontroli. 15-dniowe leczenie spowodowało znaczny wzrost poziomów NE, DA, 5-HT, 5-HIAA i GABA. Dane te wskazują, że ekstrakt alkoholowy z korzeni N. jatamansi powoduje ogólny wzrost poziomu centralnych monoamin i aminokwasów hamujących.

23. Olejek z szałwii (Salvia sclarea)

Bliski kuzyn Salvia palaestina wykazuje obiecujący potencjał w wysokim powinowactwie wiązania z receptorami dopaminy, jednak wymaga to dokłaniejszych badań.

BadanieWśród testowanych olejków eterycznych, 5% (v / v) olejek z szałwii miał najsilniejsze działanie antystresorowe w FST. Następnie zbadano mechanizm antydepresyjny olejku z szałwii przez wstępne traktowanie agonistami lub antagonistami receptorów serotoniny (5-HT), dopaminy (DA), adrenaliny i GABA. Efekt antystresorowy oleju z szałwii został znacząco zablokowany przez wstępne traktowanie buspironem (agonista 5-HT (1A)), SCH-23390 (antagonista receptora D (1)) i haloperidolem (D (2), D (3 ) i antagonisty receptora D (4)). Odkrycia wskazują, że olejek z szałwii może być opracowany jako środek terapeutyczny dla pacjentów z depresją a jego przeciwdepresyjne działanie jest ściśle związane z modulacją ścieżki dopaminergicznej.

24. Patchouli (Valeriana wallichii)

Ekstrakt z alkoholu zwiększa poziomy dopaminy w przodomózgowiu myszy, podczas gdy ekstrakt wodny zmniejsza poziom dopaminy w korze czołowej myszy. Związki aktywne mają działanie neuroprotekcyjne przeciwko śmierci komórek nerwowych w ludzkich komórkach neuroblastoma SH-SY5Y dopaminergicznych.

BadanieDziałanie przeciwdepresyjne wyciągu dichlorometanowego z Valeriana wallichii (10, 20 i 40 mg / kg, p.o.) przy użyciu wymuszonego testu pływania, określono zarówno w badaniu ostrym jak i przewlekłym. Poziomy neuroprzekaźników oszacowano w przodomózgowiu myszy po dwóch tygodniach dawkowania. Pojedyncze podanie ekstraktu (40mg / kg) znacząco zahamowało okres bezruchu u myszy (p <0,05). Podobnie, przewlekłe podawanie ekstraktu (20 i 40 mg / kg) znacząco zmniejszyło okres bezruchu i znacząco zwiększyło poziomy noradrenaliny i dopaminy w przodozrzuciu myszy (p <0,05). Ekstrakt wykazał działanie przeciwdepresyjne i znacznie podwyższył poziom noradrenaliny i dopaminy w przodomózgowiu.

25. Chaste Berry (Vitex agnus castus)

Działa jako mimetyk dopaminy w niektórych systemach. Kilka suplementów stosowanych przede wszystkim do leczenia objawów menopauzy i PMS działa głównie przez układy dopaminergiczne.

BadanieKobiety cierpiące na miastenię przedmiesiączkową często reagują na bodźce uwalniania prolaktyny (Prl) z nadmiernym wydzielaniem tego hormonu. Farmakologiczne zmniejszenie uwalniania Prl przez agonistów dopaminy lub leczenie ekstraktami Agnus castus (AC) poprawia sytuację kliniczną pacjentów z takimi objawami przedmiesiączkowymi. Ekstrakty AC zawierają związki, które hamują uwalnianie Prl in vivo u kobiet, jak również in vitro z rozproszonych komórek przysadki szczura. Nie wiadomo jeszcze, czy to hamujące działanie AC wywiera jedynie wpływ na uwalnianie Prl, czy też wpływa na uwalnianie innych hormonów przysadkowych, takich jak LH i FSH. Wpływ AC na uwalnianie LH i FSH badano in vitro przy użyciu hodowli komórek przysadki szczura. Aby wykluczyć, że własności hamujące Prl AC są co najmniej częściowo spowodowane składnikiem cytotoksycznym, hodowle komórek przysadki zostały poddane testowi MTT. Aby ocenić, czy działanie hamujące Prl preparatów AC jest spowodowane przez związki działające jako agoniści dopaminy (DA), użyto testu wiązania receptora DA z błony prążkowanej. Wyniki pokazują po raz pierwszy, że ekstrakt AC zawiera substancję czynną, która wiąże się z receptorem D2. Jest więc bardzo prawdopodobne, że to właśnie ta zasada dopaminergiczna hamuje uwalnianie Pr1 in vitro z komórek przysadki szczura. Jest to dowód na specyficzność działania AC na uwalnianie hormonów, ponieważ wydzielanie gonadotropiny pozostało nienaruszone. Wyniki niniejszego badania potwierdzają terapeutyczną przydatność ekstraktów AC do leczenia miastenii przedmiesiączkowej, która jest związana z nadmiernym wydzielaniem Prl. Co więcej, korzystne działanie AC wydaje się być związane z hamowaniem uwalniania Prl przysadki.

26. Black Kohosh (Cimicifuga racemosa)

Inny suplement stosowany głównie do PMS i menopauzy, wydaje się działać w podobny sposób, jak Chaste Berry na receptory D2.

BadanieWykazano, że zastąpienie radioaktywnego estradiolu w miejscu wiązania cytosolu z prokiny i ludzkiej błony śluzowej macicy za pomocą ekstraktu CR BNO 1055 nie spowodowało takiego przesunięcia, gdy jako ligandy użyto albo znacznika ERalfa, albo białka ERbeta. Aktywność dopaminergiczną w ekstrakcie CR BNO 1055 można wykazać za pomocą testu receptora D (2). Chromatografia przeciwprądowa spowodowała rozdzielenie aktywności estrogenowej i dopaminergicznej w dwóch różnych frakcjach. Sugeruje się, że jeszcze niezidentyfikowane substancje w ekstrakcie CR BNO 1055 wiążą się z nieznanym miejscem wiązania estrogenu w endometrium. Również jeszcze nieznane związki dopaminergiczne mogą przyczyniać się do profilu farmakologicznego ekstraktu.

27. Chaenomeles speciosa

Stwierdzono, że składnik jego ekstraktu jest skutecznym i selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego dopaminy.

Badanie“Common flowering quince” (FQ) jest owocem Chaenomeles speciosa Nakai. Koktajle zawierające FQ stosowano w leczeniu nerwobólów, migren i depresji w tradycyjnej medycynie chińskiej. W niniejszym badaniu oceniano, czy FQ jest skuteczny w regulacji transportera dopaminy (DAT) i przeciw parkinsonizmowi, wykorzystując odpowiednio testy in vitro i in vivo. FQ w stężeniach 1-1000 mikrogramów/ml zależnie od stężenia hamowało wychwyt dopaminy przez komórki chomika chińskiego (CHO) trwale wyrażające DAT (komórki D8) i przez synaptosomy. FQ wykazywał nieznaczne działanie hamujące wychwyt noradrenaliny przez komórki CHO wyrażające transporter noradrenaliny i nie hamujące wychwytu kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) przez komórki CHO wyrażające wychwyt GABA transportera-1 lub serotoniny przez transporter serotoniny. Test żywotności wykazał, że FQ zmniejszał toksyczność indukowaną 1-metylo-4-fenylopirydyną w komórkach D8. Ponadto, w badaniach behawioralnych, FQ złagodziło zachowanie rotacyjne u szczurów traktowanych 6-hydroksydopaminą i polepszyło deficyty w wydajności wytrzymałościowej u myszy traktowanych 1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydyną (MPTP). Ponadto, immunohistochemia ujawniła, że ??FQ znacznie zmniejszyło utratę pozyywnych neuronów hydroksylazy tyrozynowej w istocie czarnej u myszy traktowanych MPTP. Podsumowując, FQ jest selektywnym, silnym inhibitorem DAT i ma wykazuje działnie przeciw parkinsonizmowi, w którym pośredniczy prawdopodobnie supresja DAT. FQ ma potencjał do dalszego rozwoju w leczeniu choroby Parkinsona.

EKSTRAKT Z CHAENOMELES SPECIOSA DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
28. Fructus Akebiae

Zawiera hederageninę, która jest SNDRI.

BadanieFructus Akebiae to tradycyjny chiński ekstrakt ziołowy stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych w Chinach. Poprzednie badania wykazały, że ekstrakty Fructus Akebiae (FAE) wykazują silną aktywność antydepresyjną w testach zachowania zwierząt i odkryły, że specyficzną substancją czynną z ekstraktów Fructus Akebiae jest hederagenina. Jednak podstawowy mechanizm jest nieznany. W badaniu tym wykazano, że FAE wzmaga sygnalizację centralnych monoamin poprzez hamowanie wychwytu zwrotnego pozakomórkowych monoamin, w tym serotoniny (5-HT), noradrenaliny (NE) i dopaminy (DA). W preparatach błony mózgu szczura i komórkach HEK293 transfekowanych transporterem ludzkiej serotoniny (SERT), transporterem NE (NET) i transporterem DA (DAT), stwierdzono, że FAE wykazuje wyraźne powinowactwo do szczurzych i klonowanych transporterów monoaminowych w doświadczeniach ex vivo i in vitro przy użyciu konkurencyjnego testu wiązania liganda radiowego. W testach wychwytu przy użyciu szczurzych synaptosomów i transfekowanych komórek stwierdzono, że FAE znacząco hamuje wszystkie trzy transportery monoaminowe w sposób zależny od dawki i czasu, z porównywalną lub lepszą siłą do odpowiadających im specyficznych inhibitorów. Natomiast FAE (10 µM) nie wykazywało znaczącego powinowactwa do szeregu różnych receptorów testowanych z OUN. Na poparcie danych dotyczących wychwytu in vivo, badania mikrodializą in vivo wykazały, że podawanie FAE (12,6, 25, 50 mg / kg) znacznie zwiększało stężenia pozakomórkowe 5-HT, NE i DA w korze czołowej swobodnie poruszających się szczurów. Podsumowując, badanie to wykazało po raz pierwszy, że FAE jest nowym potrójnym inhibitorem transporterów monoamin, który może być jednym z mechanizmów jego działania przeciwdepresyjnego.

EKSTRAKT Z FRUCTUS AKEBIAE DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
29. Stereospermum suaveolens

Słabo przebadane drzewo lecznicze używane w Ajurwedzie ze wszystkimi częściami zawierającymi składniki aktywne. Wykazuje znaczące efekty regeneracyjne w stosunku do układu dopaminergicznego oraz m.in właściwości neuroprotekcyjne.

BadanieAby ocenić działanie neuroprotekcyjne Stereospermum suaveolens DC na model choroby Parkinsona przeprowadzono baanie na szczurach Sprague-Dawley, u których wywołano chorobę Parkinsona, wytwarzając w prążkowiu 6-hydroksy-dopaminę. Badane zwierzęta otrzymywały metanolowy ekstrakt Stereospermum suaveolens w dawce 125, 250 i 500 mg / kg przez 42 dni. Oceniono zachowanie behawioralne, spontaniczną aktywność lokomotoryczną i koordynację mięśni. Oceniono poziomy przeciwutleniaczy i przeprowadzono badania histopatologiczne. Ekstrakt metanolowy Stereospermum suaveolens DC wykazał znaczący, zależny od dawki wzrost aktywności behawioralnej, lepszą koordynację mięśni. W badanych grupach zaobserwowano znaczącą redukcję peroksydacji lipidów (LPO), zwiększony poziom enzymów antyoksydacyjnych, takich jak dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), katalaza (CAT) i nieenzymatyczna aktywność glutationu (GSH) i całkowite poziomy tiolu w grupach traktowanych ekstraktem w porównaniu z kontrolą Grupa. W grupach leczonych ekstraktem w porównaniu do grupy kontrolnej obszar martwicy stawów był istotnie zmniejszony. Metanolowy wyciąg z Stereospermum suaveolens DC wykazał działanie neuroprotekcyjne przeciwko chorobie Parkinsona wywołanej 6-hydroksy-dopaminą u szczurów.

30. Uncaria rhynchophylla

Roslina używana w Ayurwedzie która wykazała właściwości neuroregneracyjne specyficzne dla układu dopaminergicznego w bardzo odpowiednich dawkach doustnych. Wydaje się wymagać najniższej dawki ze wszystkich suplementów w celu uzyskania efektów neuroregeneracyjnych, ponieważ wysoka dawka wykazuje mniejszą korzyść niż niska dawka, w przeciwieństwie do Jiaogulana lub S.suaveolenów, z których oba wydają się mieć efekty zależne od dawki.

BadaniePodczas gdy Uncaria rhynchophylla (URH) jest tradycyjnym ziołem używanym w północno-wschodniej Azji do leczenia objawów podobnych do choroby Parkinsona (PD), takich jak drżenie, nie został on doświadczalnie oceniony w modelu PD. Badano wpływ URH na neurotoksyczność indukowaną 6-hydroksydapaminą (6-OHDA) w modelach PD in vitro i in vivo. Żywotność komórek, aktywność przeciwoksydatywną i aktywność przeciwapoptotyczną ekstraktu wodnego URH (URE) oceniono stosując bromek 3- (4,5-dimetylotiazol-2-ilo) -2,5-difenylo-tetrazoliowy, reaktywne formy tlenu (ROS), całkowity glutation (GSH) i testy kaspazy 3 w komórkach PC12 obciążonych 6-OHDA. Zbadano również odzyskiwanie behawioralne i ochronę neuronów dopaminergicznych w URE przy użyciu testu rotacji indukowanego apomorfiną i immunohistochemii hydroksylazy tyrozynowej w modelu hemi-parkinsonowskiego szczura jednostronnej zmiany 6-OHDA w przyśrodkowej wiązce przodomózgowia. W komórkach PC12, URE znacznie zmniejszyła śmierć komórek i wytwarzanie ROS, zwiększyła poziomy GSH i hamowała aktywność kaspazy 3 indukowaną przez 6-OHDA. U szczurów z 6-OHDA, leczenie uzupełniające URE (5 mg / kg / dobę przez 14 dni) znacząco zmniejszyło indukowaną apomorfiną rotację, i zmniejszyło ubytek neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej. PRE posiada aktywność neuroprotekcyjną wobec toksyczności indukowanej przez 6-OHDA poprzez aktywność antyoksydacyjną i przeciwapoptotyczną w modelach PD.

31. Ekstrakt z czarnej herbaty

Przynajmniej jedno badanie różnicujące od zielonej herbaty wskazuje na potenjał zmniejszający ryzyko zachorowania na Parkinsona.

BadanieW niniejszym badaniu podjęto próbę zbadania działania neuroprotekcyjnego i neuroreparatywnego (neuroresorpcyjnego) ekstraktu z czarnej herbaty (BTE) w modelu szczura z 6-hydroksydopaminą (6-OHDA) w chorobie Parkinsona (PD). W eksperymentach neuroprotekcyjnych (BTE + 6-OHDA) i neuronaprawczych (6-OHDA + BTE) szczurom podawano doustnie 1,5% BTE przed i po podaniu odpowiednio 6-OHDA. Znaczący powrót do normalnego zachowania wywołanego przez amfetaminę (stereotypia), spontaniczna aktywność lokomotoryczna, wiązanie receptora dopaminy (DA) -D2, poziom DA prążkowia i poziom 3-4-dihydroksy-fenylooctowego (DOPAC), poziom nigralny glutationu, peroksydacja lipidów, poziomy w prążkowiu Ponadtlenkowa dysmutaza i aktywność katalazy, poziom białka antyapoptotycznego i proapoptotycznego był widoczny w grupach BTE + 6-OHDA i 6-OHDA + BTE, w porównaniu ze zwierzętami którym nie podawano BTE. Podawanie BTE, zarówno przed, jak i po podaniu 6-OHDA chroniło neurony dopaminergiczne, na co wskazuje znacznie większa liczba przetrwałych neuronów hydroksylazy tyrozynowej (TH-ir), podwyższony poziom białka TH i ekspresja mRNA TH w istocie czarnej. Jednak stopień poprawy deficytów motorycznych i neurochemicznych był bardziej widoczny u szczurów otrzymujących BTE przed 6-OHDA. Wyniki sugerują, że BTE wywiera zarówno działanie neuroprotekcyjne, jak i neuronaprawcze przeciwko indukowanej przez 6-OHDA degeneracji układu dopaminergicznego nigrostriatalnego, co sugeruje, że prawdopodobnie dzienne spożywanie BTE może spowolnić progresję PD, jak również opóźnić pojawienie się procesów neurodegeneracyjnych w PD.

32. Sideritis scardica

Kolejny naturalny SNDRI, powszechnie spożywany w basenie Morza Śródziemnego jako herbata. Roślina ta wydaje się mieć dużą zmienność w swoich naturalnych składnikach chemicznych, co powoduje potencjalnie wysoce zmienną potencję i efekty. Ma działanie psychostymulujące, a także przeciwdepresyjne.

BadanieGatunki Sideritis są tradycyjnie stosowane w rejonie Morza Śródziemnego jako herbaty, środki aromatyzujące lub do celów terapeutycznych. Celem tego badania było zbadanie wpływu ekstraktów Sideritis scardica na transportery monoaminowe oraz wyprowadzenie i wyjaśnienie możliwych zastosowań medycznych z profilu farmakologicznego ekstraktów. Badaliśmy wpływ różnych ekstraktów S. scardica na wychwyt serotoniny, noradrenaliny i dopaminy w synaptosomach mózgu szczurów i wychwyt serotoniny w ludzkich komórkach JAR. Wszystkie ekstrakty hamowały wychwyt wszystkich trzech monoamin do synaptosomów mózgu szczura przez ich odpowiednie transportery, ekstrakty alkoholowe były bardziej skuteczne niż ekstrakt wodny. Wartości EC (50) były w zakresie 30-40 µg / ml. Hamowanie ludzkiego transportera serotoniny przez ekstrakt metanolowy było jeszcze bardziej skuteczne (EC (50) 1,4 µg / ml). Połączenie ekstraktu z etanolu Sideritis i fluwoksaminy spowodowało przesunięcie w lewo krzywej zależności stężenie-odpowiedź fluwoksaminy. Profil farmakologiczny ekstraktów S. scardica jako potrójnych inhibitorów wychwytu zwrotnego monoaminy sugeruje ich zastosowanie w fitochemicznej terapii zaburzeń psychicznych związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem przekaźnictwa nerwowego monoaminergicznego, takich jak zaburzenia lękowe, depresja wielkoskalowa, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, upośledzenie umysłowe lub choroby neurodegeneracyjne.

EKSTRAKT Z SIDERITIS SCARDICA DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
33. Polygala tenuifolia

Tenuigenina (TEN), główny składnik rośliny może chronić neurony dopaminergiczne przed uszkodzeniem wywołanym stanem zapalnym w warunkach in vivo.

BadanieWykazano, że pojedyncza intranigralna dawka LPS (lipopolisacharydów) (10 µg) indukowała aktywację mikrogleju, zmniejszała przeżywalność neuronów aktywujących hydroksylazę tyrozynową (TH-ir) w SNpc i zmniejszoną zawartość dopaminy (DA) w prążkowiu. Podawanie 300 mg / kg TEN raz na dobę przez 14 tygodni poprawiło przeżywalność neuronów TH-ir w SNpc do 75% po stronie niewstrzykniętej. Traktowanie 200 lub 300 mg / kg TEN raz dziennie przez 14 tygodni znacząco poprawiło poziomy DA w prążkowiu do 73% i 81% odpowiednio po stronie niewstrzykniętej. Nadmierne wytwarzanie cytokin, takich jak czynnik martwicy nowotworów (TNF) -? i interleukina (IL) -1ß, zostało zahamowane przez podawanie TEN. Wyniki sugerują, że TEN może odgrywać rolę w ochronie neuronów dopaminergicznych przy stanach zapalnych.

EKSTRAKT Z POLYGALA TENUIFOLIA DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
34. Danshen

Czerwona szałwia, znana również jako Danshen (Salvia miltiorrhiza), może zwiększać dopaminę w komórkach (w prążkowiu)

35. Oregano

Ekstrakt z oregano zwiększa poziom dopaminy, zmniejszając rozkład dopaminy i jej wychwyt zwrotny u zwierząt.

36. Mucuna pruriens

Ma wysoką koncentrację L-Dopy (4-7%), która jest prekursorem dopaminy. Roślina ajurwedyjska, która zwiększa poziom dopaminy u myszy.

EKSTRAKT Z MUCUNA PRURIENS DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
37. Rosemary

Rosemary (Rosmarinus officinalis) zwiększa poziom dopaminy w mózgu.

38. Kava kava

Wyższe dawki kava (Piper methysticum) zwiększają poziom dopaminy u szczurów (nucleus accumbens). Pojedyncze związki wyodrębnione z kava mogą zarówno zwiększać, jak i zmniejszać stężenie dopaminy.

EKSTRAKT Z KAVA KAVA DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
39. Heksanal

Heksanal to “zielony” związek zapachowy występujący w roślinach, który może zwiększać dopaminę u szczurów (prążkowie). Zwiększenie poziomu dopaminy jest potencjalnym mechanizmem, w którym “zielone zapachy”, takie jak świeża trawa i roślinne olejki eteryczne, mogą poprawić nastrój i uwagę.

40. Chaomomeles speciosa

Pigwa kwitnąca, owoc Chaomomeles speciosa stosowany w chińskiej medycynie tradycyjnej, zwiększa poziom dopaminy poprzez hamowanie transportera dopaminy (DAT).

EKSTRAKT Z CHAENOMELES SPECIOSA DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
41. Blue trumpet 

Winorośli (Thunbergia laurifolia) to tajski lek ziołowy stosowany w leczeniu uzależnienia od narkotyków. Działa poprzez zwiększenie poziomów dopaminy.

EKSTRAKT Z THUNBERGIA LAURIFOLIA DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
42. Solanum torvum 

Psianka kolczasta (Solanum torvum) zwiększa poziom dopaminy i wykazuje działanie przeciwdepresyjne.

EKSTRAKT Z SOLANUM TORVUM DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
43. Gardenia jasminoides

Może zwiększyć poziom dopaminy poprzez hamowanie MAO-A i B.

EKSTRAKT Z GARDENIA JASMINOIDES DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE
44. Mycoleptodonoides aitchisonii

Jadalny grzyb zwiększający poziom dopaminy.

EKSTRAKT Z MYCOLEPTODONOIDES AITCHISONII DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIE

Opracował: Kamil Bernatowicz